Jag strävar alltid efter att se nya, ibland oväntade, möjligheter – problem är spännande utmaningar som är till för att lösas! Om du ber mig att beskriva mig själv skulle jag måla upp bilden av en socialt utåtriktad, resultatorienterad man med goda ledaregenskaper.

Jag har genom åren samlat på mig en stor erfarenhet från såväl offentlig, som privat verksamhet. Vad det framför allt givit mig är värdefull kunskap om bland annat omorganisationer och verksamhetsgenomlysningar.

Läs mer »

I en ökad grad av innovation, globalisering och digitalisering krävs det att människor arbetar över funktioner och länder. Att bryta ner de gamla silorna som plats, avdelningar, organisationsnivå, ålder, kön och anställning är inte lätt. Ofta fattas felaktiga beslut i många i organisationer.

71 % av cheferna vill ha mänskliga kapitalanalyser, men få företag jämför HR-data med affärsresultat. Endast 8 % säger att de har användbara data och 9 % säger att de känner till de data som ger effekt.

I Sverige är endast 16 % av de anställda engagerade, 73 % är oengagerade och 11 % är aktivt oengagerade. Då kanske det inte är så konstigt att 60-70 % av utvecklingsprocesserna misslyckas.


Coaching – Med en extern konsult blir det enklare att objektivt kunna se vad som behöver förbättras, oavsett om det gäller företag eller personlig utveckling. Det är inte ofta vägen till ett mål blir som man tänkt sig när oförutsedda hinder uppstår.

Gå till toppen