Om Kvalitetscoaching

Kvalitetssäkrad coaching och coachande ledarskap

Kvalitetssäkrad coaching och coachande ledarskap​

Vi är två coacher som har kvalitetssäkrat oss.
Vi är certifierade coacher via ICF – Internationell Coach Federation.

Hur skulle du reagera om du beställde tid hos en kiropraktor och det visade sig att personen var massör? Eftersom Kiropraktor är ett Legitimationsyrke behöver du inte oroa dig för att just det ska inträffa, men detta gäller inte alla yrkesgrupper.

Coach är ingen skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan kalla sig för coach. Det är ganska tydligt i dag när vi har bantningscoacher, idrottscoacher, Leancoacher, jobbcoacher etc etc. Man kan nog utgå ifrån att dessa ”coacher” jobbar på olika sätt och att man inte får detsamma om man besöker dem.

Vi som arbetar som professionella coacher tycker att därför att det känns angeläget att utbilda oss och certifiera oss för att våra kunder ska få en kvalitetssäkring och därmed veta vad de får när de kommer till oss.

ICF, International Coach Federation, är världens största branschorganisation för professionella coacher med 25 000 medlemmar i 110 länder, se icfsverige.se och coachfederation.org ICF:s främsta uppdrag är att kvalitetssäkra coachutbildningar och coacher samt att etablera coaching som en vedertagen profession.

ICF-certifierade coacher är alla välutbildade och har avlagt prover motsvarande kompetenskrav på respektive certifieringsnivå. Kompetenskraven är ganska höga och certifieringsprocessen är gedigen, läs med på icfsverige.se

ICF-coaching bygger på 11 kärnkompetenser och 25 etiska riktlinjer. Kärnkompetenserna är utarbetade för att den som blir coachad, klienten, ska få ut så mycket som möjligt av sin coaching. Alla ICF-certifierade coacher förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna, som är framtagna för att skydda våra klienter från oönskade händelser och situationer.

Vi månar om våra kunder och klienter och vill att de ska få ut mesta möjliga av sin coaching. Därför vill vi slå ett slag för kvalitetssäkrad coaching!

Följ oss på denna blogg om kvalitetscoaching och ledarskap – med mål och kvalitet.

Fakta, för mer info se icfsverige.se
International Coach Federation (ICF) är världens största branschorganisation för professionella coacher. En oberoende organisation med 23 000 medlemmar i 114 länder vars främsta syfte är att kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar.

ICF-coaching bygger på 11 kärnkompetenser och 25 etiska riktlinjer som är framtagna för att klienter ska få ut mesta möjliga av coachingen.

Det finns tre certifieringsnivåer med specificerade krav på utbildning, antal genomförda coachtimmar, handledning samt teoretiska och praktiska prov.

Mikael Laweby 0734-15 65 14 mikael.laweby@koching.se
Inriktning; Ledarskap, omställning och grupp utveckling. Mikael är certifierad coach – ACC – enl ICF –International Coach Federation. Ledord: Det är bättre att det blir ungefär rätt – än exakt fel.
Varför tycker vi det krävs kvalitetssäkring av coaching?
Rulla till toppen