Visst är det konstigt att vissa arbetsgrupper kommer hur långt som helst i sitt samarbete, samtidigt som vissa arbetsgrupper inte ens kan komma överens och framåt på ett personalmöte? Den framgångsrika gruppen känns igen på att alla i gruppen har samma mål i sitt arbete. Alla deltagare känner en trygghet i alla gruppmedlemmars styrkor och svagheter och vet hur alla bidrar till att utveckla arbetet. Det gör att teamet utvecklas, och samarbetet leder framåt. Med hjälp av en DISC-analys får deltagarna en förståelse för hur den egna gruppen fungerar, och man kan då aktivt arbeta fram hur man ska arbeta för att få gruppen att leda sig själv framåt och förbättra sin möjlighet att nå utsatta mål, med ett gott samarbete där man använder de olika deltagarnas starka sidor.

Att träna på hur man kommunicerar med olika personligheter i gruppen är en förutsättning för att gruppen ska komma framåt.


Jag kommer att skapa en workshop som är anpassad för Er grupp och Ert företag. Här kommer deltagarna få en ökad förståelse för sina egna, och kollegornas beteenden. Jag lär gruppen kommunikation som arbetssätt för att stärka gruppen, förbättra samarbeten, effektivisera projekt. Under workshopen varvar vi teortetiska genomgångar med praktiska övningar. Med DISC-analysen och workshopen kommer man att få en ökad trivsel på arbetsplatsen, där man kommunicerar på ett bättre sätt, både med kunder och andra kontakter.


 DISC ger en ökad förståelse

 

Så här går det till:
Alla som ska delta kommer att få genomföra en beteendeanalys digitalt på egen hand. Den här analysen – DISC-analysen – ger deltagarna svar på varför man reagerar och agerar på vissa sätt i vissa situationer. Analysen beskriver dina starka sidor utifrån fyra beteendemönster