Varför använda TMP

TMP är ett unikt verktyg för att utveckla ett företags arbetsledning och team

Relevant

Ett system som har utvecklats med och för ledare och deras team

Pålitligt

Ett dokumenterat ramverk kring att arbeta med stor drivkraft

Fokuserad

Får individer och team att maximera sin potential

Positivt

Diskuterar starka sidor, ömsesidig respekt och konstruktiva relationer

Dokumenterat

20 år av pågående och validerad forskning kring hur man skapar högpresterande team

Minnesvärd

Med ett språk som är lätt att använda och med fantastiska visuella modeller

Bevisad

Det främsta valet av redskap bland världsledande organisationer

Flexibelt

För enskilda personer och team, kan användas separat eller inom hela ”verktygslådan”

Mätbart

Maximerar prestationer så att riktiga verksamhetsfördelar kan uppnås

Pågående

En grund för långsiktig hållbar utveckling

Rulla till toppen